4. september 202024. januar 2021

Abstraksjon!

I Barnas Kunstmuseum har vi en egen utstilling for barn og familier, hvor du kan fordype deg i abstrakt kunst.

Det kan være vanskelig å beskrive abstrakt kunst med ord. Abstrakt kunst er bilder som vi ofte ikke forstår med en gang. Vi må utforske kunsten gjennom sansene våre, ved å se nøye på farger, former og linjer. Ligner det på noe? Eller er det bilder av ingenting?

Utstillingen Abstraksjon! er et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Sørlandets Kunstmuseum. Doktorgradsstipendiat og kurator Heidi Kukkonen forsker på museal formidling av modernistisk og abstrakt kunst, der denne utstillingen blir en sentral del av hennes avhandling. Hun undersøker særlig hvordan abstrakt kunst formidles og hvordan publikum opplever abstrakte kunstverk. Samtidig ønsker hun å finne ut av undervisningspotensialet som ligger i formidlingen av abstrakt kunst. I Abstraksjon! har hun skapt et rom for hele familien hvor abstrakt kunst kan utforskes med bevegelse, sansene og aktiviteter.

Utstillingen inneholder verk av de finske etterkrigsmodernistene Irma Salo Jæger (b. 1935), Vladimir Kopteff (1932-2007) og Outi Ikkala (1935-2011). Verkene er hentet fra Tangen-samlingen, som har den største samlingen av finsk kunst utenfor Finland.

OM KURATOR HEIDI KUKKONEN

Heidi Kukkonen kommer fra Espoo, Finland. Hun har en mastergrad fra University of Turku i kunsthistorie og museologi (2017). Tidligere har hun jobbet i finske museer med kunstformidling, digitalisering, forsket på kunst og kulturhistoriske samlinger, samt deltatt i kuratering og utvikling av utstillinger og arrangementer. Kukkonen er nå PhD-stipendiat ved Universitet i Agder.