before the horizon elina brotherus laura house ako curatorial award 2018 tangensamlingen sørlandets kunstmuseum
7. desember 20191. mars 2020

Before the Horizon. AKO Curatorial Award

Har du noen gang tenkt på horisonten som noe mer enn et naturelement? I denne utstillingen viser vinneren av AKO Curatorial Award, Laura House, hvordan horisonten både utvider og begrenser våre perspektiver på det å være menneske.

Elina Brotherus, Deux personnages au bord de la mer, 2005

Before the Horizon bygger videre på den økende interessen for forholdet mellom natur og nordisk kunst i senere tids utstillinger. Interessen er utvilsomt drevet av de stadig mer dramatiske konsekvensene klimaforandringer har på det naturlige landskapet. I utstillingen har vinneren av AKO Curatorial Award 2018, Laura House, valgt horisonten som sitt tematiske utgangspunkt. Når havnivået stiger vil også våre naturlige og menneskelige horisonter endres for alltid. Utstillingen byr på en betimelig mulighet for å reflektere over linjen som deler jord og himmel, og ta i betraktning opplevelsen av sted og makt vi besitter foran den.

Tekst av Laura House:

Before the Horizon tar utgangspunkt i et velkjent element i naturen – horisonten – som et sted for undring, håp, uro og det ukjente. Utstillingen utforsker hvordan horisonten definerer oss og åpner dermed opp for nye måter å se verden på – og oss selv i den.

Avbildninger av horisonten har tradisjonelt fremkalt assosiasjoner til naturens omfattende og sublime krefter. I billedkunsten er horisontlinjen et referansepunkt som bildets elementer plasseres i forhold til. Alle objekter i vårt synsfelt måles og oppfattes i forhold til denne linjen. Likevel, når man undersøker horisontlinjen i seg selv, så blir den en destabiliserende kraft, som retter oppmerksomheten mot det vi ikke kan se. Et glimt av horisonten kan fremkalle en følelse av stabilitet i det ene øyeblikket, men samtidig et ønske om å utforske det ukjente.

Vi vet at det å nærme seg horisonten er fysisk umulig. Den er en linje som ikke kan berøres, og en destinasjon som ikke kan nåes. Men selv om horisonten aldri er innen vår rekkevidde, så er den endeløse søken etter den likevel et viktig aspekt ved det å være menneske. Hver gang vi nærmer oss, eller trekker oss unna horisonten, omrokeres og endres omgivelsene våre og vår forståelse av vår egen plassering i landskapet.

Stående foran horisonten, lades landskapet som folder seg ut foran oss med følelser knyttet til forventning, oppdagelse og frykt. I denne utstillingen viser ordet «Before» både til sted og tid, der horisonten fremstår som et eldgammelt vitne til alt som er vendt mot den. Kunstverkene i utstillingen illustrerer hvordan menneskets tilstand er forbundet med horisontlinjens tilstedeværelse og vår tilknytning til den: kroppene våre eksisterer foran den, men våre drømmer dveler bortenfor den. Den er der vi er i dette øyeblikket, og der vi enda ikke har reist.

Om AKO Curatorial Award / AKO Kuratorpris

I desember 2018 vant Laura House årets AKO kurator pris på 25 000 NOK for sitt utstillingsforslag Before the Horizon. Prisen, som tilbys avgangselever på masterprogrammet Curating the Art Museum ved Courtauld Institute of Art i London, er opprettet for å støtte og stimulere elevenes kuratoriske praksis. Prisen deles ut på grunnlag av utstillingsforslag som tar utgangspunkt i Nicolai Tangens store samling av nordisk modernistisk kunst innenfor alle medier. Fjorårets deltakere fokuserte på et bredt spekter av tema og perioder. Juryen lot seg imponere av den høye kvaliteten på bidragene, men spesielt av Laura House følsomme og nyanserte tilnærming til sitt tema – horisonten.

Bidragene ble bedømt av en jury bestående av Martin Caiger-Smith, lederen for kuratorstudiet, Dr. Barnaby Wright som er visedirektør ved Courtauld Gallery, Else-Brit Kroneberg, kurator Sørlandets Kunstmuseum og Beate Mjaaland, AKO Kunststiftelse, med Nicolai Tangen.

Laura House avsluttet sin master i kuratering ved Courtauld Institute of Art i 2018. Hun har arbeidet med utstillinger ved en rekke institusjoner som Royal Museums Greenwich, Tate Britain og The Courtauld Gallery. I dag er hun tilknyttet Royal College of Music Museum i London. Hun arbeider også med et antall eksterne prosjekter som kuratorisk konsulent og kunstformidler.

Utstillingen viser verk av følgende kunstnere: Dag Alveng (NO f. 1953), Per Bak Jensen (DK f. 1949), Anna-Eva Bergman (NO, 1909-1987), Elina Brotherus (FI f. 1972), Carolus Enckell (FI f. 1945), Mikko Jalavisto (FI f. 1937), Irma Salo Jaeger (FI f. 1928), Anders Kjaer (SE f. 1945), Per Kleiva (NO, 1933-2017), Carl Kylberg (SE, 1878-1952), Marianne Lund (NO f. 1960), Evert Lundquist (SE, 1904-1994), Arne Malmedal (NO, 1937-2018), Aase Texmon Rygh (NO f. 1925), Pentti Sammallahti (FI f. 1950), Sidsel Westbø (NO f. 1943), Oddbjørn Stølen (NO f. 1937)

Before the Horizon er muliggjort ved generøs støtte fra AKO Kunststiftelse.