11. april22. september 2019

Belonging. Fotografier fra Tangen-samlingen

Tiina Itkonen, Sermeriut, 2007-12, Courtesy of AKO Kunststiftelse

Temaer som identitet og tilhørighet tas opp i denne utstillingen, som viser fotografier fra Tangen-samlingen.

Fotoutstillingen Belonging ønsker å løfte frem noen av de sentrale nordiske fotografene som er representert i Tangen-samlingen. Tematikken er satt til identitet og tilhørighet, derav tittelen Belonging. Fotografene i utstillingen nærmer seg disse temaene ut fra ulike innfallsvinkler. Hva er med på å definere hvem vi er, og hva er det som gjør at vi føler oss hjemme?

AKO Kunststiftelse har fotografi som et sentralt satsingsfelt, og Tangen-samlingen inneholder verk av anerkjente fotografer fra alle de nordiske landene. Arbeidene i samlingen strekker seg også helt frem til vår egen tid. Dette er gjenspeilet i utstillingen, som inneholder verk av fotografer fra flere ulike generasjoner, fra både Norge, Sverige og Finland.

Mette Tronvoll (f. 1965) bor og arbeider i Oslo. Hun har arbeidet med portrettfotografi i over 20 år. Blant annet er hun kjent for portrettene av dronning Sonja fra 2013, som i 2014 ble vist på Nasjonalmuseet. Tidligere prosjekter omfatter kvinneportretter fra Trondheim (1994) og soldater i Rena leir (2006). I Tronvolls arbeider fremstår de portretterte både som individer og som representanter for grupper og folkeslag. I sistnevnte ligger en tydelig referanse til den tyske fotografen August Sander, som fra 1911 skapte en typologisk katalog over det tyske folk, klassifisert etter yrke. 

Eva Klasson (f. 1947) bor og arbeider i Brämhult i Sverige. Hun ble internasjonalt anerkjent i Paris på midten av 1970-tallet grunnet en rekke intime nærbilder hun tok av sin egen kropp. Arbeidene ble først samlet og publisert i kunstboken Le Troisième Angle (Den tredje vinkelen) i 1976, og deretter stilt ut ved en rekke kunstinstitusjoner. Le Troisième Angle refererer til de tre tilstandene Klasson forsøkte å uttrykke i sine bilder. Den første var den fysiske tilstanden, den andre den psykiske/psykologiske og den tredje vinkelen var kameralinsens. I utstillingen vises fotografier fra serien og fotoboken, som er et kunstverk i seg selv.  

Anders Petersen (f. 1944) bor og arbeider i Stockholm. Han er kjent for sine intime og personlige svart-hvitt-fotografier i dokumentarstil, der han berører helt grunnleggende aspekter ved menneskelig eksistens. Petersen fikk sitt definitive gjennombrudd i 1978 med fotoboken Café Lehmitz. Her samlet han bilder han hadde tatt på slutten av 1960-tallet fra Lehmitz i Hamburg, en kafé som ble frekventert av prostituerte, transvestitter, alkoholiserte og narkomane. Tom Waits har benyttet et av Petersens fotografier fra Lehmitz som cover til det kjente albumet Rain Dogs fra 1985.

Esko Männikkö (f. 1959) bor i Uleåborg i Finland. Han slo igjennom på midten av 1990-tallet med serien Far North, hvor han skildrer hverdagslivet til isolerte ungkarer på landsbygda i Nord-Finland. Männikkös arbeider stiller spørsmål ved den etablerte forståelsen av mannsrollen, og reflekterer over hvordan det er å leve i utkanten av sivilisasjonen. Fotografiene til Männikkö kjennetegnes av et særlig blikk for komposisjon, lys og farger. De er nærmest maleriske i måten de utført på, en opplevelse som forsterkes ved Männikkös bruk av gamle antikke, eller håndlagde rammer.

Tiina Itkonen (f. 1968) bor og jobber i Helsinki. Siden 1995 har hun reist gjentatte ganger til Grønland for å fotografere landskapet, og folkene som lever her. Her finnes jordens nordligste bosettinger, og naturen setter strenge betingelser for måten livet utfolder seg på. På sine reiser har Itkonen besøkt flere av de små landsbyene på vest og nordkysten av Grønland, og gjerne blitt værende over lengre tid. Bildene er resultat av tidskrevende observasjoner, av folk, situasjoner og landskap. Fotografiene gir en følelse av noe meditativt og tidløst, og får oss til å reflektere over det nære samspillet mellom naturen og mennesket.