Cindy Sherman. Verk fra Astrup Fearnleys samling

Cindy Sherman bruker gjerne seg selv som modell, men lar egen identitet viskes ut i fotografiene. De iscenesatte bildene viser ofte hvordan kvinner i populærkulturen blir fremstilt i stereotypiske roller. 
Kjøp billetter
11. april - 18. august 2019
Cindy Sherman. Verk fra Astrup Fearnleys samling
Untitled #93, 1981. Courtesy of Astrup Fearnley Museet

Cindy Sherman (1954) er kjent for å bruke seg selv som modell, men det er ikke egen person hun presenterer. Den amerikanske fotografen lar egen identitet gå i oppløsning og fremstiller nye skikkelser i iscenesatte omgivelser. I bildene spiller hun ulike roller, og hun etablerer på denne måten et stort antall ulike og gåtefulle tablåer og karakterer. 

Sherman er en av vår tids mest markante og innflytelsesrike kunstnere på sitt felt i samtidskunsten. Gjennom hele sin karriere, som strekker seg fra midten av 70-tallet og til i dag, har hun utforsket hvordan identitet skapes og presenteres, basert på den uendelige strømmen av bilder som preger vår egen samtid. Hun har hentet materiale og inspirasjon både fra populærkulturen, som filmer, TV, magasiner, internett – og kunsthistorien.

Sherman etablerte seg som kunstner i New York på midten av 1970-tallet, i et kunstmiljø som interesserte seg for performance- og konseptkunst. Det performative elementet – det å skape en situasjon eller sette noe i scene gjennom bruk av kostymer, parykker og falske kroppsdeler, er derfor en helt sentral del i kunstnerskapet. Hennes bilder forsøker ikke å skape en illusjon av virkelighet, noe betrakteren raskt oppdager, men lar selve det iscenesatte bli en sentral del av motivet og tematikken.

En serie fotografier i sort/hvitt kalt Untitled Film Stills (1970-80) er viktige verk fra den første perioden. De viser kunstneren i stereotypiske kvinneroller inspirert av 1950- og 1960-tallets Hollywood-film, europeisk kunstfilm og genren film noir. Felles for sistnevnte filmtype var en sparsom bruk av lys, med markante skiller mellom lys og mørke, for å formidle dystre stemninger i detektivhistorier eller thrillere. I en serie store fotografier har hun fremstilt seg som både aristokrat og budeie, basert på eldre billedkonvensjoner definert av kunsthistoriens store (mannlige) mestre.

En annen motivgruppe er den aldrende skuespilleren som ikke har oppgitt drømmen om å fortsette karrieren, eller den oversminkede sosietetskvinnen som kjemper mot alderdommen, sett på bakgrunn av vår egen tids besettelse med ungdom og status. Andre fotografier tar utgangspunkt i pornografiens fremstilling av seksualitet, særlig basert på kvinnekroppen og kvinnelige erfaringer. Denne utforskningen av kvinnerollen i vår egen tid, basert på populærkulturelle typer, her etablert Sherman som en tydelig og viktig kunstner på dagens feministiske kunstscene.  

Utstillingen er produsert av Astrup Fearnley Museet i Oslo, og ble vist i forbindelse med museets 25-årsjubileum i 2018. Sørlandets Kunstmuseum vil takke museet ved direktør Gunnar B. Kvaran for muligheten til å presentere et internasjonalt kunstnerskap i Kristiansand og på Sørlandet.  

Kjøp billetter

1. Velg dato

2. Velg billetter

Voksen
Besøkende over 16 år
100 kr
100 kr
Honnør
Krever gyldig bevis
80 kr
80 kr
Student
Krever gyldig bevis
80 kr
80 kr
Barn 0-16
Barn 0-16 år
Gratis
Gratis
Medlem
Medlem av SKMU
Gratis
Gratis
Arrangement
Arrangement - for medlemmer
Gyldig medlemsbevis må fremvises

Andre aktuelle utstillinger