Flukten Fra fornuften Nordisk kunst og det okkulte Arne Bruland To verdener AKO Curaotorial Award
28. oktober 20216. februar 2022

Flukten fra fornuften. Nordisk kunst og det okkulte

Utforsk de spirituelle kreftene i den nordiske modernismen.

Verk: Arne Bruland, To verdener, 1948.

FLUKTEN FRA FORNUFTEN – NORDISK KUNST OG DET OKKULTE utforsker hvordan spirituelle strømninger har formet verkene til nordiske kunstnere helt siden starten på 1900-tallet frem til i dag. Utstillingen er kuratert av Zaena Sheehan, vinner av AKO Curatorial Award 2020.

Billetter til utstillingsåpning finner du her.

Kunstverk har en unik evne til å få den kjente verden rundt oss til å fremstå mystisk. Den kan tilby en flukt fra fornuften; et vindu mot en annen måte å se og være på.

Ordet okkult stammer fra det latinske ordet «skjult», og refererer til trosretninger som søker å avdekke de usynlige eller magiske kreftene som former verden rundt oss. I dag antar mange at modernisering leder til sekulære samfunn, hvor alle aspekter av menneskelig eksistens kan forklares rasjonelt. Billedkunsten viser oss derimot at dette ikke alltid er tilfellet. Gjennom 1900-tallet kan vi se at mange kunstnere har latt seg inspirere av alternative kilder som mystikk, spiritualitet og det okkulte for å bygge en bro mellom den fysiske verden og den åndelige.

For mange av oss kan en lengsel om å forenes med noe større enn oss selv bli vekket av naturen. Per Kirkeby og Anna-Eva Bergman brukte naturen som kilde for å stille spørsmål om kroppslig erfaring, persepsjon og indre realiteter. De fanget følelsen eller atmosfæren av et landskap gjennom enkle former og materialer. Dette skiftet i prioriteringer spirer ut av et ønske om fellesskap; enten det er mellom individer på kloden, eller mellom det åndelige og det materielle. I verkene til Sonja Ferlov Mancoba og Arne Bruland møter vi figurer som står på terskelen til en annen verden, og beskytter integriteten til åndelige verdier. Hos andre benyttes abstraksjon eller teknikker hentet fra surrealismen for å åpne øynene våre for nye måter å se på. Gjennom farge, linje, og form, kunne kunstnere som Edvin Lydén, Nell Walden og Elsa Thoresen uttrykke deler av deres levde erfaringer som ikke kunne kommuniseres i ord.

Utstillingen kaster et bredt blikk på det okkulte som en stadig skiftende sosial og filosofisk prosess. Etter et turbulent år hvor vi står fremfor en usikker fremtid, har nok mange av oss reflektert over hva som faktisk gjør vår eksistens meningsfull. Felles for kunstnerne i utstillingen er et ønske om ikke å ta verden for gitt. De oppfordrer til å stille spørsmål ved våre omgivelser og foreslår en fortryllet visjon om det moderne livet.

KUNSTNERE
Else Alfelt / Anna-Eva Bergman / Ejler Bille / Vilhelm Bjerke-Petersen / Paul Brand / Arne Bruland / Ib Geertsen / Arne Vinje Gunnerud / Jorma Hautala / CO Hultén / Asger Jorn / Rita Kernn-Larsen / Per Kirkeby / Halvdan Ljøsne / Edvin Lydén / Sonja Ferlov Mancoba / Otto Mäkilä / Carl-Henning Pedersen / Siri Rathsman / Aase Texmon Rygh / Max Walter Svanberg / Elsa Thoresen / Nell Walden / Jakob Weidemann

AKO CURATORIAL AWARD
Prisen er opprettet for å støtte og stimulere utviklingen av de kuratoriske ferdighetene til avgangselevene ved masterprogrammet Curating the Art Museum ved Courtauld Institute of Art i London. Prisen deles ut på grunnlag av utstillingsforslag som tar utgangspunkt i Nicolai Tangens store kunstsamling av nordisk modernisme innenfor alle medier. Bidragene til AKO Curatorial Award 2020, ble bedømt av en jury bestående av Martin Caiger-Smith, lederen av kuratorstudiet ved Courtald Gallery, Dr. Barnaby Wright, visedirektør ved Courtauld Gallery, Trude Gomnæs Ugelstad, Kunstnerisk leder ved Sørlandets Kunstmuseum og Beate Mjaaland, daglig leder i AKO Kunststiftelse. 

OM KURATOR ZAENA SHEEHAN

Zaena Sheehan fullførte sin mastergrad innen kuratering ved Courtauld Institute of Art i London 2020. Hun har en BA i kunsthistorie og Fransk fra Trinity College Dublin. Sheehan har jobbet for kunstinstitusjoner i både London og Dublin, ved blant annet Barbican Art Gallery, the Courtauld Gallery og Somerset House Hun jobber for tiden med en mastergrad innen kunsthistorie ved University College London og som skribent.

Andre aktuelle utstillinger