1.Kjell Sten Tollefsen.Gunnar S.1960-kopi

Foto: Kjell Sten Tollefsen