12. februar15. august 2021

Modernismens Pionerer. Utvalg fra Tangen-samlingen.

«Utstillinga på Sørlandets Kunstmuseum gir eit sårt etterlengta fokus på dei altfor ofte gløymde, men sterkt formative stemmene i skandinavisk kunsthistorie» – Subjekt.

Bla nedover siden for artikler og portretter.
De kvinnelige kunstnere under Modernismen var blant de mest radikale og eksperimentelle i sin samtid. Til tross for dette har de fremdeles en marginal plass i kunsthistorien og i kunstmuseenes samlinger. Denne utstillingen presenterer kvinnelige modernister fra Tangen-samlingen, og viser hvordan de aktivt formet modernismen til et levende kunstfelt.

Modernismens Pionerer forteller historien om den nordiske modernismen 1890-1960 ved hjelp av kunstnerskap som ofte har blitt holdt utenfor fortellingen om modernismen. Ved å løfte frem disse kunstnerne ønsker Sørlandets Kunstmuseum å bidra til nye lesninger av denne tidsepoken i kunsthistorien.

Å vise frem en utstilling bestående av kun kvinnelige kunstnere er et utfordrende terreng å manøvrere i. Kvinneutstillinger blir ofte møtt med to motstridende posisjoner: Den første hevder at separate kvinneutstillinger marginaliserer og isolerer kvinnelige kunstnere fra kunstverdenen. Den andre posisjonen ser på kvinneutstillinger som essensielle og nødvendige korreksjoner til den mannsdominerte kunstverdenen, og har ofte en mer aktivistisk, offensiv tilnærming.

«Selvsikker presentasjon av (glemte) kvinnelige kunstnerskap» – Kunstavisen.no

«De som brøt ny mark». Les Klassekampens reportasje om utstillingen.

Tittelen Modernismens Pionerer er derfor bevisst holdt kjønnsnøytral og fokuserer aktivt på den faglige dimensjonen ved modernismen som prosjekt og epoke.  Utstillingen kommenterer hvordan museer over tid har bygget opp en «kunsthistorisk kanon» –  og hvordan dette er i endring konstant. Den berører også en tidsaktuell debatt om dagens innkjøpssituasjon for museer, og hvordan det fremdeles er skjevt fordelt basert på kjønn og legning. Sørlandets Kunstmuseum har en intensjon om å skape en arena for samtaler, debatt, refleksjoner og meningsbrytning i forbindelse med utstillingen gjennom arrangementer og produksjoner.

«Hentet fram kvinnelige pionerer fra Tangen-samlinga». Les Fædrelandsvennens artikkel om utstillingen.

Aktuelle kunstnere

Gunnvor Advocaat / Else Alfelt / Synnøve Anker Aurdal / Anna-Eva Bergman / Agnes Cleve / Siri Derkert / Else Fisher-Hansen / Else Hagen / Sigrid Hjertén / Tora Vega Holmström / Tove Jansson / Dora Jung / Irma Salo Jæger / Gudrun «Nusken» Jørgensen / Rita Kernn-Larsen / Else Christie Kielland / Berit Soot Kløvig / Gudrun Kongelf / Julie de Holmberg Krohn / Oda Krohg / Sonja Ferlov Mancoba / Vera Nilsson / Doro Ording / Sidsel Paaske / Aase Texmon Rygh / Teddy Røwde / Sigrid Maria Schauman / Joronn Sitje / Inger Sitter / Mouche Thomsen / Elsa Thoresen / Nína Tryggvadóttir / Charlotte Wankel /

Besøk en virtuell versjon av utstillingen

Modernismens Pionerer. Kunstutstilling på Sørlandets Kunstmuseum 12.2. - 15.8. 2021. Tangen-samlingen. Nordisk Modernisme. Oda Krogh.

Så hva er denne modernismen?

Modernismen var et realt perspektivskifte innen kunsthistorien! Epoken representerer først og fremst et perspektivskifte bort fra den gamle og tradisjonelle måten å forstå verden på, til en mer kompleks og sammensatt fortelling. Lær mer om denne spennende epoken, som spenner fra omlag 1900-tallet og frem til 1980.
Les artikkel

Else Hagen - Feminist og modernist

I Else Hagen-rommet i utstillingen gis en bred presentasjon av Hagens malerier fra 1940- og 1950-tallet. Hagen (1914-2010) utmerket seg både som feminist og modernist, og arbeidet i skjæringspunktet mellom dans og maleri. 

Les artikkel

Rita Kernn-Larsen - Mellom drøm og virkelighet

I Modernismens Pionerer blir historien om den nordiske modernismen fra 1890-1960 fortalt ved hjelp av kunstnerskap som ofte har blitt holdt utenfor fortellingen om modernismen. En av disse er Rita-Kernn Larsen, en tidlig foregangsfigur for en helt ny kunstform: surrealismen.

33 banebrytende kvinnelige kunstnerskap

Lær mer om de 33 kunstnerne du får oppleve i utstillingen. Hvem var de, hva gjorde de?

Les artikkel

Cindy Sherman. Untitled film still #10, 1978 © Cindy Sherman / Astrup Fearnley Samlingen

Om å skifte perspektivet

I kunsthistorien var det tradisjonelt mannen som hadde kontrollen over blikket. Det var han som bestemte hva som skulle bli avbildet, og hvordan det skulle bli avbildet. Den mannlige kunstneren avbildet gjerne kvinnekroppen som en deilig form han kunne begjære, eller som en kropp han kunne kontrollere og eie.

Les artikkel

Gunnvor Advocaat,u.d. Foto: Illustrert Norsk kunstnerleksikon, 1956/© O. Væring.

Kunstrevisjonisme - hvorfor er det viktig?

Kunstverdenen er inne i en ny revisjonistisk fase der vi ser kritisk på hvilken kunst vi samler, hvem vi samler kunst av, og fremfor alt hvordan vi forteller historiene våre. Utstillingen Modernismens Pionerer er et ledd i denne globale revisjonistiske bølgen.

Les artikkel