elsa.thoresen.komposisjon

Nordisk modernisme. Modernismens Pionerer på Sørlandets Kunstmuseum. Kvinner i Tangen-samlingen. Elsa Thoresen, komposisjon.