sparebanken sør kunstnerpris 2020. Nominerte kunstnere: Johanne Hestvold, Tim Høibjerg, Perla Pigao, Marthe Elise Stramrud. sørlandets kunstmuseum 15.10 - 22.11 2020.
15. oktober22. november 2020

Sparebanken Sør Kunstnerpris 2020

Kunstnerne som er nominert til Sparebanken Sør Kunstnerpris er Johanne Hestvold, Tim Høibjerg, Pearla Pigao og Marthe Elise Stramrud. De fire kunstnerne kan du oppleve i Sal 1.

Kunstnerprisen er et samarbeid mellom Sparebanken Sør og Sørlandets Kunstmuseum, og deles i år ut for åttende gang. Fire unge talenter fra regionen er nominert, og konkurrerer om prisen 150 000 kroner. Størrelsen på prisen plasserer den som en viktig pris, også i nasjonal sammenheng, og gir vinneren en unik mulighet til å videreutvikle sitt kunstnerskap.

 De fire nominerte kunstnerne stiller ut verk i en egen utstilling som utgjør beslutningsgrunnlaget for juryen som skal kåre årets vinner. Juryen settes sammen av representanter fra museet, Sparebanken Sør, samt eksterne medlemmer fra kunstfeltet utenfor regionen.  I utstillingen får publikum mulighet til å oppleve noe av det som rører seg på den unge kunstscenen. De vil også få mulighet til å stemme på sin egen favoritt. Den av kunstnerne som får flest stemmer vinner en egen publikumspris på 25.000 NOK, også denne finansiert av Sparebanken Sør.

Sparebanken Sør støtter kunst- og kulturmiljøet

– Sparebanken Sør ønsker å bidra til vekst og utvikling i landsdelen, og det gjør vi blant annet gjennom å støtte opp om kulturelle aktiviteter og arrangementer. Et levende kunst- og kulturmiljø er viktig både for enkeltmennesket og for lokalsamfunnene. Derfor har vi opprettet Sparebanken Sør Kunstnerpris, sier markedssjef ved Sparebanken Sør Trond Skjæveland.

Årets nominerte til Sparebanken Sør Kunstnerpris

Johanne Hestvold

Johanne Hestvold er en av flere unge norske kunstnere som arbeider innenfor et nytt abstrakt uttrykk. Arbeidene hennes har tydelige forbindelser til kunsthistorien, og kan sees på som en videreføring og videreutvikling av en modernistisk tradisjon. Arbeidene er likevel forankret i vår egen tid både når det gjelder bruk av materialer og teknikk. Johanne Hestvolds arbeider tar opp et mangfold av kunstneriske problemstillinger, som grensen mellom representasjon og abstraksjon, og mellom det to- og tredimensjonale.

Hestvold er født 1988 på Sandøya utenfor Tvedestrand. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Malmø, Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Kuvataideakatemia i Helsinki. I 2015 mottok hun Anders Jahres kulturpris for yngre kunstnere.

Pearla Pigao

Pearla Pigao har de senere årene arbeidet med tekstile lydinstallasjoner, i samarbeid med elektronikkutvikler Henrik Vårum. Hun har vært opptatt av å finne sammenhenger mellom musikk og tekstil, og ved hjelp av binær koding er det tonene som blir bestemmende for tekstilenes resulterende mønster. Hun arbeider ofte med en kombinasjon av metall og tekstiltråd i arbeidene som veves på en TC1 digitalvev. Metalltrådene er lydførende og kobles til en lydkrets som påvirkes av tilskuerens nærhet til arbeidet.

Pigao er født 1984 i Lillesand. Hun har en MA fra Kunsthøgskolen i Oslo våren 2017. Hennes interaktive installasjoner har resultert i en rekke stipend og priser, inkludert Norske Kunsthåndverkeres studentpris og Kunst- og Håndverksprisen fra Fondet for Kunst- og Designstudenter.

Tim Høibjerg

Tim Høibjerg arbeider med installasjoner som tar i bruk video, tekstile materialer og skulpturer. Fotografi og video benyttes som et viktig utgangspunkt for videre manipulasjon og etterarbeid til ferdige verk. Objektene hans kan være ta utgangspunkt i reelle objekter eller kropper, eller ha blitt til fritt etter fantasien ved hjelp av software programmer. Høibjerg er spesielt opptatt av materialitet, og arbeidene hans spiller på motsetninger som mellom det virkelige og det falske.

Høibjerg er født 1986 i Kristiansand. Han har bakgrunn fra Oslo Fotokunstskole der fotografi og video dannet et viktig utgangspunkt for den videre utdanningen hans ved akademiene i Oslo og Stockholm.

Marthe Elise Stramrud

Marthe Elise Stramrud arbeider med keramikk, både større skulpturer og mindre gjenstander for bruk som vaser, kopper og fat. Arbeidene har et naivistisk uttrykk bygget opp ved modellering, og er glasert i sterke farger. Stramrud har bakgrunn innen fotografi, og en del av problemstillingene hun arbeidet med innenfor det fotografiske mediet videreføres i det keramiske materialet. I arbeidene oppstår en dialog mellom flate og dybde, mellom to- og tre dimensjoner, mellom bilde og bruksobjekt.

Stramrud er født 1984 i Kristiansand. Hun har en BA fra Kunsthøyskolen i Bergen innen fotografi, samt en MA fra Kunsthøyskolen i Oslo innen keramikk. Stramrud har deltatt i en rekke solo – gruppe utstillinger de senere årene, og hennes arbeider er innkjøpt til flere private og offentlige samlinger.

Tidligere vinnere av kunstnerprisen:

2009: Jorann Abusland (f. 1976)

2010: Tori Wrånes (f. 1978)

2011: Preben Holst (f.  1974)
2012: Marit Roland (f. 1981)

2014: Lasse Åriksstad (f. 1983)

2016: Marte Gunnufsen (f. 1980)

2018: Sigve Knutson (f. 1991)

 

Årets nominasjonsjury har bestått av:

Cecilie Nissen, Daglig leder for Kristiansand Kunsthall

Agnes Repstad, Daglig leder for Agder Kunstnersenter

Frank Falch, kurator Sørlandets Kunstmuseum

Andre aktuelle utstillinger