Utstillingen Savn av Tom Lid åpner 8.februar 2020 på Sørlandets Kunstmuseum.
8. februar31. mai 2020

Tom Lid. Savn.

Tom Lid (f- 1952, Kristiansand) har siden midten av 1970-tallet vært en viktig brikke i landsdelens kunstliv. De siste par årene har han gått inn i en intenst skapende og filosofisk prosess. Resultatet kan nå oppleves i Sal 1.

Tom Lid har gått inn i en intenst skapende og filosofisk prosess de siste par årene.

Med utgangspunkt i et grunnleggende og eksistensielt savn, har han sett seg tilbake og tenkt på tiden som har vært, på det som er tapt, og det som står igjen – alle sporene, tankene, det ubrukte, det ikke fullførte. Med det som drivkraft har Lid produsert en omfattende mengde med nye arbeider der han våger seg ut på en motivkrets han ikke har arbeidet med i utstillingssammenheng på nesten 40 år – portrettgenren.

Opplev utstillingen virtuelt

Du kan besøke utstillingen fra sofakroken. Beveg deg med piltaster eller ved å klikke på rundingene på gulvet. Ved å klikke på de små rundingene på veggene, kan du få mer informasjon.

Besøk VR-versjonen av Savn. 

Tom Lid, Savn. Sørlandets Kunstmuseum 8.februar 2020 - 16.mai 2020.

Utgangspunktet for prosjektet var savnet etter flere nære venner som de siste årene har gått bort, og som har ført til et stort antall av mindre portretter som til sammen utgjør et mangesidig uttrykk, men der hvert enkelt portrett er en er særegen undersøkelse av tanker, følelser og minner. Her har Lid arbeidet i spennet fra ting som kommer fort og er lette å uttrykke, til det som sitter lenger inne og er vanskeligere å få tak på. Fra det som oppleves som positive og gode minner, til vanskelige og sammensatte tanker og følelser.

Fra portrettene har Lid utvidet prosjektet sitt til en større refleksjon om tid. Han har sett seg tilbake blant annet ved å gå gjennom sin egen produksjon, og har funnet frem et omfangsrikt, eldre materiale som aldri tidligere har vært vist. Kombinert med portrettene, danner det eldre materialet grunnlaget for en stor veggcollage under tittelen ”Hendelser i tid”.

I siste instans vender Lid blikket mot seg selv gjennom en serie store selvportretter med tittelen ”Jeg tenker på.…” . Her undersøker han hvem han selv er, og hvordan det henger sammen med det som engang har vært, og helt generelt med tiden som går. Hva gjør fraværet, savnet og det tilstedeværende med hans eget ståsted i livet og i kunsten?

Utstillingen Savn av Tom Lid åpner 8.februar 2020 på Sørlandets Kunstmuseum.

Tom Lid (f- 1952, Kristiansand) har siden midten av 1970-tallet vært en viktig brikke i landsdelens kunstliv. Han var med på å etablere Fellesverkstedet Myren Grafikk i 1975, og ble en sentral kunstner i den store maleribølgen blant unge kunstnere i Norge på begynnelsen av 1980-tallet. Som medlem av kunstnergruppa Provins hadde Lid en omfattende utstillingsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og var opptatt av internasjonale impulser, tendenser og retninger som Arte Povera i Italia, Heftige Malerei i Tyskland og Supports/Surfaces i Frankrike. I tillegg fant Lid en sterk gjenklang i møte med maleriene til Willem de Kooning, en av pionerene innen amerikansk action painting. Alt dette ledet Lid inn i en prosess der han tok avskjed med det figurative maleriet på begynnelsen av 1980-tallet. Siden det har han jobbet med uttrykksfulle og energiske, abstrakte malerier. Ofte som en reaksjon på, eller som en personlig behandling av inntrykk fra omgivelsene. De seneste år har han igjen forsøkt seg med et figurativt uttrykk i mindre formater, og tar dette nå ut i full størrelse i utstillingen her på Sørlandets Kunstmuseum.